Het ZwemABC bestaat uit drie diploma’s waarbij het kind na het behalen van het gehele ZwemABC het predicaat zwemveilig krijgt. Bij SuperSpetters wordt er gewerkt met maar één diploma, het KNZB zwemdiploma. Na het behalen van dit diploma zijn kinderen ook zwemveilig.

Dit wordt vaak gedacht, maar is niet het geval.

Tijdens de zwemles staat allereerst het wennen aan het water centraal. Denk hierbij aan het verdragen vanspetters, de beperkte ademhaling en de druk op het lichaam onder water. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs.

Kinderen starten tijdens het leerproces met de borstcrawl en rugcrawl. Deze zwemslagen sluiten het beste aan op de natuurlijk beweingsvormen. Na deze fase starten de kinderen met het aanleren van de enkelvoudige rugslag, wanneer deze slag goed gaat, wordt ook de schoolslag aangeleerd.

De kinderen leren ‘gewoon’ vier slagen. Tijdens het diplomazwemmen demonstreren de kinderen de vier slagen.

Er kan reeds gestart worden wanneer kinderen 4 jaar zijn met het kweekvijver traject, echter de KNZB adviseert dat kinderen vanaf 5 jarige leeftijd beginnen met de SuperSpetters zwemles. De KNZB ziet dat knderen in deze leeftijdsfase beschikken over de grove motorische vaardigheden die nodig zijn voor het beheersen van de eerste zwemtechnieken. Kinderen van deze leeftijd vinden het leuk om te leren en te oefenen. Zo leren ze spelenderwijs zichzelf te redden in het water. Dat is wel zo veilig.