Leren zwemmen met SuperSpetters

Zwemschool Amsterdam werkt volgens SuperSpetters van de KNZB

Zwemschool Amsterdam SuperSpetters

Met zwemles volgens de SuperSpetters zwemlesmethode leren kinderen op een leuke manier goed zwemmen en is er veel aandacht voor persoonlijk contact

SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voorpersoonlijk contact. Ook ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.

Bij Zwemschool Amsterdam krijgen kinderen vanaf 3,5 jaar in kleine groepjes zwemles van bevoegde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.

Het diploma wat uiteindelijk behaald wordt staat gelijk aan het welbekende C-diploma

 • Voor kinderen vanaf 3,5 jaar
 • Groepjes van maximaal 8 kinderen
 • Bevoegde lesgevers + VOG
 • Afzwemmen voor 1 Zwemdiploma
 • De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt
 • Survivalelementen en fun
 • Gebruik van een badmuts, zwembril en flippers
 • Geen gebruik van drijfpakjes of andere drijfmiddelen
 • Een eigen zwemboek om voortgang te volgen
 • Beloningsmomenten met stickers
 • Regelmatige communicatie met de ouders over vorderingen van het kind

SPETTERHELDEN

Voordat je kind kan starten met het echte werk, zijn er een aantal instapeisen waar ieder kind aan moet voldoen

SpetterHelden de voorloper van SuperSpetters waarbij kinderen van 3,5 -5 jaar op een leuke en spelende manier kennis maken met zwemles. De 8 belangrijkste vaardigheden voor het leren zwemmen worden behandeld. Denk hierbij aan te water gaan, de ademhaling, survival en voortbewegen. Kinderen worden echte SpetterHelden en kunnen hiermee stickers verzamelen voorop hun eigen poster.

Spetterhelden is een goede en leuke voorbereiding op de daadwerkelijk SuperSpetters zwemlessen. Met SpetterHelden leren kinderen op een leuke manier de eerste vaardigheden die nodig zijn om later, tijdens de zwemlessen, de zwemslag goed aan te leren.

Een kind ontvangt bij aanvang van het SpetterHelden programma een poster met daarop een aantal helden uit de zee. Tijdens de lessen ontvangt een kind 8 stickers en kan de poster compleet gemaakt worden.

OPBOUW ZWEMLESTRAJECT

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

SuperSpetters Zwemschool Amsterdam

GEBRUIK VAN MATERIAAL

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater orientatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

KNZB ZWEMDIPLOMA SUPERSPETTERS

OFFICIEEL ZWEMDIPLOMA

De zwemlessen van SuperSpetters worden afgesloten met het KNZB zwemdiploma. Dit zwemdiploma betekent dat jouw kind zwemveilig is. In Nederland is je kind zwemveilig als het aan de eisen van het zwemdiploma C voldoet.

In Nederland zijn verschillende zwemdiploma’s op de markt, er is geen landelijk, door de overheid erkend, zwemdiploma. Het KNZB zwemdiploma kan alleen uitgegeven worden door organisaties die volgens de gehele SuperSpetters zwemlesmethode werken. Het KNZB zwemdiploma kan dus niet ‘los’ worden aangeboden.

DIPLOMAZWEMMEN

Het diplomazwemmen is een feestje! Vaak is het zwemdiploma het eerste (belangrijke) diploma dat een kind behaald en waarmee een periode wordt afgesloten. Het is een moment waar ouders, broertjes, zusjes en zelfs opa’s en oma’s getuigen van willen zijn. Omdat SuperSpetters resulteert in één zwemdiploma, is er maar één moment waarop kinderen aan naaste familie kunnen laten zien hoe goed ze kunnen zwemmen. Om van het diplomazwemmen een waar feestje van te maken, is er voor gekozen om niet alle vaardigheden waarover het kind beschikt tijdens het diplomazwemmen te demonstreren, maar enkel een deel hiervan.

Het diplomazwemmen bestaat uit 3 onderdelen; Een survivalbaan die de kinderen gekleed afleggen, een technisch gedeelte waarbij de kinderen de vier slagen ieder 25 meter zwemmen en tot slot een onderdeel ‘fun’.

EISEN KNZB ZWEMDIPLOMA

Gekleed:

 • Voetsprong
 • 50 meter zwemmen, met slag naar keuze
 • Onder mat door zwemmen en over mat heen klimmen
 • Hoekduik gevolgd door voorwerp aantikken op 1.5m onder wateroppervlakte
 • 30 sec. HELP-houding uitvoeren
 • 30 sec. watertrappen
 • Zelfstandig op de kant klimmen

Badkleding:

 • 150 meter achter elkaar in slag naar keuze
 • 25 meter borstcrawl
 • 25 meter rugcrawl
 • 50 meter enkelvoudige rugslag
 • 50 meter schoolslag
 • Afzetten vanaf de waterlijn en uitdrijven in borstligging (10 sec.)
 • Afzetten vanaf de waterlijn en uitdrijven in rugligging (10 sec.)
 • Kopsprong gevolgd door zwemmen door een gat in zeil op 6 meter
 • Draai om lengte-as en draai om breedte-as
 • Wrikken (3 meter voorwaarts, draaien, 3 meter achterwaarts)
 • Hurksprong
 • Met een koprol te water
Slagen kunnen zowel met als zonder zwembril uitgevoerd worden. Alle vaardigheden waarbij oriëntatie onder water centraal staat, zijn zonder zwembril uitgevoerd.