Opzegtermijn
Voor onze abonnementen geldt een opzegtermijn. De reden daarvoor is dat wij de kosten voor het zwembad en voor onze medewerkers niet per direct om laag kunnen brengen. Door een opzegtermijn aan te houden kunnen wij tijdig de groepsgrootte aanpassen op het aantal kinderen. Zo is er steeds een optimale verhouding tussen het aantal kinderen en de medewerkers en kunnen wij kwalitatief goede zwemlessen verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs.

Onze abonnementen hebben altijd een minimale periode van 6 of 12 maanden (afhankelijk van het gekozen pakket). Na afloop van die termijn kunt u uw abonnement opzeggen. De opzegtermijn gaat in aan het einde van de maand waarin u opzegt en bedraagt 1 kalendermaand.

Wijze van opzegging
Om onduidelijkheden ten aanzien van de opzegging te voorkomen verzoeken wij u om gebruik te maken van ons uitschrijformulier.

Mocht u er nog onduidelijkheden zijn dan verzoeken wij u contact op te nemen via onze contactpagina

Stap 1 van 4